Επικοινωνία

Για πληροφορίες ή για να επικοινωνήσετε συμπληρώστε αυτή τη φόρμα.
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Αντώνης Ρεμούνδος
Τηλ.: +43 2236 328 420 (Αυστρία)

 

Αυτή η σελίδα, αφού έχει φτιαχτεί για ευαίσθητα άτομα, έχει σχεδιαστεί με σκούρα χρώματα και την ελάχιστη δυνατή πληροφορία, ειδικά χωρίς πολλές κινούμενες εικόνες. Οι HSP μπορούν να επεξεργαστούν τα πάντα σε βάθος και με περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά αν υπάρχουν άχρηστες ή υπερβολικά πολλές πληροφορίες, κoυράζονται εύκολα.